Ngày hội của Bé – Trải nghiệm nông Trang Xanh

» Thời gian tour: 1 ngày
» Hình thức tour: Tour đoàn
» Phương tiện: Xe Du lịch
» Quà tặng: Nón du lịch, nước suối, khăn lạnh
» Điểm khởi hành: Vĩnh Long

438,000 

Ngày hội của Bé – Trải nghiệm nông Trang Xanh

438,000