LONG AN – LÀNG NỔI TÂN LẬP “NÉT ĐẸP MIỀN TÂY” (1 NGÀY)

» Thời gian tour:01 ngày
» Hình thức tour: Tour đoàn
» Phương tiện: Xe du lịch
» Quà tặng: Nón du lịch, nước suối, khăn lạnh
» Điểm khởi hành: Vĩnh Long