Ngày hội của Bé – Đền thờ Bác – Ao Bà Ôm – Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer – Đền thờ Võ Văn Kiệt

» Thời gian tour: 1 ngày
» Hình thức tour: Tour đoàn
» Phương tiện: Xe Du lịch
» Quà tặng: Nón du lịch, nước suối, khăn lạnh
» Điểm khởi hành: Vĩnh Long

228,000 

Ngày hội của Bé – Đền thờ Bác – Ao Bà Ôm – Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer – Đền thờ Võ Văn Kiệt

228,000