Ngày hội của bé – Bảo tàng Đồng Tháp – Lăng Phó bảng – KDL Xẻo Quít

» Thời gian tour: 1 ngày
» Hình thức tour: Tour đoàn
» Phương tiện: Xe Du lịch
» Quà tặng: Nón du lịch, nước suối, khăn lạnh
» Điểm khởi hành: Vĩnh Long

238,000 

Ngày hội của bé – Bảo tàng Đồng Tháp – Lăng Phó bảng – KDL Xẻo Quít

238,000