Ngày hội của Bé – Bảo tàng Đồng Tháp – Lăng cụ phó bảng – KDL Trường Huy

» Thời gian tour: 1 ngày
» Hình thức tour: Tour đoàn
» Phương tiện: Xe Du lịch
» Quà tặng: Nón du lịch, nước suối, khăn lạnh
» Điểm khởi hành: Vĩnh Long

288,000 

Ngày hội của Bé – Bảo tàng Đồng Tháp – Lăng cụ phó bảng – KDL Trường Huy

288,000